top of page
Freud-Werken-Inhoud_edited.jpg
Freud-Werken-Reading-Freud.png

O.a. Studies over hysterie - Ontwerp van een psychologie - Psychische behandeling - De afweerneuropsychosen - Manuscripten voor Fliess - Over dekherinneringen 

O.a. Psychopathologie van het dagelijks leven - De grap en haar relatie met het onbewuste - Over psychotherapie - Over de droom - De psychoanalytische methode van Freud

deel 5 (1909-1912)

O.a. 'De rattenman' - Vijf colleges over psychoanalyse - Dynamiek van de overdracht - Bijdragen tot de psychologie van het liefdeleven - Leonardo Da Vinci

deel 7 (1915-1917)

O.a. Driften en hun lotgevallen - De verdringing - Het onbewuste - Rouw en melancholie - Colleges inleiding tot de psychoanalyse

deel 9 (1924-1929)

O.a. Zelfportret - Remming, symptoom en angst - Het vraagstuk van de lekenanalyse - De toekomst van een illusie - Dostojevski - Het onbehagen in de cultuur

De Droomduiding

O.a. Drie verhandelingen over de theorie van de seksualiteit - 'Dora' - 'Kleine Hans' -  De waan en de dromen in Gradiva - De schrijver en het fantaseren - Karakter en anale erotiek

deel 6 (1912-1915)

O.a. Totem en taboe - De Mozes van Michelangelo - Narcisme - 'De Wolvenman' - Actuele beschouwingen over oorlog en dood - Geschiedenis van de psychoanalytische beweging

deel 8 (1917-1923)

O.a. 'Een kind wordt geslagen' - Het 'Unheimliche' - Aan genezijde van het lustprincipe - Massapsychologie en ik-analyse - Het Ik en het Es - Psychoanalyse en telepathie

deel 10 (1930-1938)

O.a. Over de vrouwelijke seksualiteit - Colleges - Waarom oorlog? - De eindige en de oneindige analyse - Mozes en de monotheïstische religie - Hoofdlijnen van de psychoanalyse

bottom of page