Deel 1-39 De Verleidingstheorie

Bijgewerkt op: 16 jan. 2019

Boek 1 post 39: pagina 736 - 760


Nu we Studies over hysterie doorgenomen hebben en nog rond de 150 pagina's van het eerste boek hebben te gaan, moet ik bekennen dat ik een beetje klaar begin te raken met het lezen over hysterie. Ik kijk uit naar het tweede boek: de Droomduiding.

Maar zover zijn we nog niet. Ik zal getrouw verder lezen en verslag uitbrengen van deze laatste hoofdstukken uit boek 1, zij het met enige tegenzin. Hopelijk kan ik die overwinnen.


Vandaag twee korte artikelen gelezen, waarvan de eerste migraine behandelde: Bespreking van 'Die Migräne' (Möbius) (p. 736 - 744). Het betreft een recensie die Freud schreef over een hoofdstuk van de hand van de arts Paul Julius Möbius. Het hoofdstuk handelde over migraine en was opgenomen in een medische reeks boeken. Freuds recensie over het stuk werd in een Weens, klinisch vakblad gepubliceerd in 1895.


In de recensie spreekt Freud zijn lof uit voor het werk van Möbius. Möbius leverde, als ik Wikipedia mag geloven, een belangrijke bijdrage aan het begrip over psychische aandoeningen, waaronder hysterie. Maar wie even verder leest over deze man komt zeer vrouw-onvriendelijke teksten tegen, zoals "On the Physiological Idiocy of Women" (1900).

"Über den physiologischen Schwachsinn des Weibes" (via Wikipedia)

Gelukkig heeft Freud geen recensie over bovenstaand boek geschreven :-). Maar laten we niet vergeten dat Freud er eveneens zeer vrouw-onvriendelijke opvattingen op nahield. Toevallig las ik gisteren even een paar pagina's uit het tiende boek uit de reeks van Freud, het hoofdstuk "Over de vrouwelijke seksualiteit" - maar heb het snel weer dichtgeslagen, zo stuitend vond ik het. Dat belooft nog wat voor het komende jaar met lezen.

Verder dan met de recensie over het hoofdstuk over migraine van Möbius. De redactie vermeldt dat het onderwerp migraine Freud in het bijzonder interesseerde, omdat hij er zelf aan leed. Freud prijst eerst het werk van Möbius en voegt iets toe aan het klinische beeld van de aandoening. Hij spreekt van aanvalsgewijze toestanden die, hoewel zij andere symptomen bevatten, op één lijn gesteld zouden moeten worden met migraine vanwege het overeenkomstige beloop en optreden. Zo heeft hij het over maag-, rug- en hartmigraine. Maagmigraine doelt op de misselijkheid en rugmigraine beschrijft hij aan de hand van een casus die we al voorbij hebben zien komen ("het geval Nina R."). De hartmigraine beschrijft hij aan de hand van een collega die er aan leed. De tekst omvat slechts vier pagina's en gaat niet dieper op psychologische processen in.


De tweede tekst vandaag is Erfelijkheid en etiologie van de neurosen (p. 745 - 760), van origine in het Frans geschreven en gepubliceerd in een Franstalig neurologisch tijdschrift in 1896. De reda