top of page

Een korte disclaimer...

Bijgewerkt op: 30 jan. 2020

Zojuist heb ik het eerste leesverslag geschreven over de eerste pagina's van deel 1 van de Werken van Freud. Ik heb een aparte categorie gemaakt voor de verslagen van het eerste boek. Zodra ik aanvang met het tweede boek zal ik daar een nieuwe categorie voor aanmaken. Reacties zijn welkom! Dit kan ook op de Facebookpagina, waar je ook op de hoogte blijft van updates.


Rest mij nog te zeggen dat ik de werken van Freud uit persoonlijke interesse lees. Ik ben geen psychoanalyticus, geen Freud-kenner of begaafd onderzoeker. Ik heb een opleiding genoten in de klinische psychologie en lees vanuit die kennis nu Freuds werken. Ik verdiep me sinds enige jaren in de psychoanalytische literatuur en zal waar mogelijk uit die kennis en bronnen putten, maar ik ga er niet vanuit dat ik alles wat ik lees juist en vakkundig interpreteer of begrijp. De taak die ik mij gesteld heb is simpelweg om te lezen en te leren. Met een dergelijke, omvangrijke collectie kan dat mijns inziens alleen op systematische wijze gedaan worden, in de vorm van een dagelijks ritueel. Ongetwijfeld zal ik enkele malen verhinderd zijn of wegens nog onbekende redenen niet in staat zijn verslag te doen. Deze ‘verzuim’-dagen heb ik ingecalculeerd. Einddoel is om de 6000 pagina’s voor 1 oktober 2020 gelezen te hebben.


Veel leesplezier.


461 weergaven1 opmerking

Recente blogposts

Alles weergeven

1 Comment


Wat een prachtig project! Dankzij de nieuwsbrief van Summeruniversity Psychoanalyse heb ik het blog net ontdekt en ga het met veel belangstelling volgen. Succes!!


Frouke Rullmann

Like
bottom of page