3-01 Psychopathologie van het dagelijks leven

Bijgewerkt op: 8 mrt. 2020

Boek 3 post 01: pagina 5 - 70 (totaal aantal gelezen pagina’s 1515)


Vanuit het land waar Freud het merendeel van zijn leven doorbracht, schrijf ik deze blog. De bergen van Tirol, Oostenrijk zijn ook in herfstkleuren een verademing. Onderweg hier naartoe een mooie start in het derde boek kunnen maken en vanuit het luxueuze berghotel waar ik verblijf met plezier deze eerste blog samengesteld. Weer een nieuw boek met nieuwe onderwerpen.


Na De droomduiding, gepubliceerd in 1900, volgen in deel 3 Freuds publicaties van de periode 1901 - 1905. Dit derde deel telt 566 pagina’s, exclusief registers en bibliografie. Het bevat een aantal korte werken (‘Over de droom’, ‘De psychoanalytische methode van Freud’, ‘Over psychotherapie’ en korte referaten). Kern van het boek vormen echter de twee grotere werken ‘Psychopathologie van het dagelijks leven’ en ‘De grap en haar relatie met het onbewuste’.Het boek vangt aan met de publicatie ‘Over de droom’ (p. 9 - 56), uitgegeven in 1901. Dit werk betreft een verkorte uitgave, zogezegd een samenvatting van De droomduiding. Het stuk leest gemakkelijk weg en eenieder die niet de gehele Droomduiding wil lezen zou ik het zeker aanbevelen. Alle in De droomduiding geïntroduceerde termen als verschuiving, verdichting, verdringing, manifeste en latente droominhoud worden in deze samenvatting haast eenvoudiger en bondiger uitgelegd dan in het originele werk. En ondanks het geringe aantal pagina’s worden er toch nog een aantal droomvoorbeelden in uitgewerkt. Ik sluit echter niet uit dat dit uittreksel gemakkelijker te lezen is, juist omdat ik De droomduiding ook heb gelezen en reeds vertrouwd geraakt ben met de terminologie en de ontvouwing van de theorie.


Freuds volgende publicatie is ‘Psychopathologie van het dagelijks leven’ (Zur Psychopathologie des Alltagslebens), een 254 pagina’s tellend werk dat in 1901 in twee delen werd gepubliceerd in een medisch tijdschrift. In 1904 werd het als apart boek uitgegeven. Slechts één ander werk van Freud ('Colleges inleiding tot de psychoanalyse' - 1916) werd in méér vreemde talen vertaald en vaker gedrukt in het Duits dan 'Psychopathologie...'. Het is tevens één van de werken waar Freud gedurende zijn hele leven nog toevoegingen in aanbracht, doch slechts aanvullende voorbeelden in plaats van theoretisch vernieuwende inzichten. De redactionele inleiding wijst de lezer erop dat de vele voorbeelden het wezenlijke betoog soms ietwat lijken te vertroebelen, iets dat ik bij de talrijke droomvoorbeelden in het vorige boek ook bemerkte.