Deel 2-01 Inleiding op De droomduiding

Bijgewerkt op: 7 mrt. 2020

Boek 2 post 01: pagina 9 - 29 (totaal aantal gelezen pagina's: 905)


Vandaag gaan we van start met het tweede deel uit de reeks Freud Werken. Waar het eerste deel bestond uit diverse losse bijdragen (inclusief het uitgebreidere Studies over hysterie), werd dit tweede deel oorspronkelijk uitgegeven als een apart boek: ‘De droomduiding’.

Dit belangrijke werk van Freud beslaat ongeveer 580 pagina's, exclusief bibliografie, verschillende registers en bijlagen. De indeling (beneden te zien in de inhoudsopgave - zie foto's) is als volgt:


Vooraf een redactionele inleiding en de verschillende voorwoorden bij de latere drukken (deze behandelen we vandaag).

Voorts bestaat het boek uit zeven delen:

I. De wetenschappelijke literatuur over de droomproblematiek

II. De methode van droomduiding - De analyse van een droomvoorbeeld

III. De droom is een wensvervulling

IV. De droomvervorming

V. Het droommateriaal en de droombronnen

VI. De droomarbeid

VII. Over de psychologie der droomprocessen


Er ligt heel wat boeiends in het verschiet, dus.

De redactionele inleiding voorziet ons van zowel een historische achtergrond als ook enkele gegevens van technischer aard. 'De droomduiding’ is een van drie boeken die Freud bij elke nieuwe uitgave steeds aanpaste aan de nieuwe stand van de kennis (de andere twee boeken zijn 'Drie verhandelingen over de theorie der seksualiteit' - 1905 en 'Psychopathologie van het dagelijks leven' - 1901). Het werk heeft dus verschillende aanpassingen ondergaan, waarbij het voor het merendeel om toevoegingen ging. Het onderwerp van de droomsymboliek werd daarbij veruit het meeste verrijkt met nieuwe inzichten. De uitgave waarop het boek uit de reeks Werken gebaseerd is, is de achtste druk, uitgegeven in 1930 en daarmee tevens de laatste versie die tijdens Freuds leven verscheen. Moeilijkheden die optraden tijdens het vertalen van de originele Duitse tekst betroffen met name de interpretatie van woordspelingen. Geregeld houdt de woordspeling slechts in de oorspronkelijke taal stand en niet in de vertaling. In het boek wordt zoveel mogelijk de oorspronkelijke (Duitstalige) woordspeling gehandhaafd en voorzien van tekst en uitleg in het Nederlands.